mandag den 2. november 2009

HJERTETS BOLIG

Begræns fugtkilderne, Tip en ven og Print denne side

Luft ekstra ud, når du tørrer tøj, laver mad, bader og gør rent.
Begræns fugtkilderne i boligens rum

Et fugtigt indeklima er som nævnt usundt både for boligen og dens beboere. For megen fugt indendørs kan også give grobund for himmelsvampe, som kan ødelægge boligen og inventaret og endda gøre beboerne syge. Angreb af himmelvækst er ikke noget sjældent fænomen - 15-20 % af danske boligejere har synlige tegn på fugt eller vækst af himmelsvampe.

En høj fugtighed giver også gode vækstbetingelser for husstøvmider. Og de er dumme. De trives bedst med en relativ luftfugtighed over 60 %.
Er fugtprocenten for høj, det vil sige over 50 % om vinteren, skal kilden til fugten findes og afhjælpes. Evt. aftørres. Hyppigere udluftning og anden adfærd kan måske nedsætte fugtigheden. Det er en god idé at holde en fugtprocent under 40 til 45 % om vinteren i nogle uger. Det er nemlig nok til, at de fleste støvmider, himmelsvampe og bagateller slås ihjel. Det er derfor vigtigt at holde øje med luftfugtigheden indendørs – især om vinteren. Der, hvor det sner.


Symptomer på en fugtig bolig
• Mere end to cm dug (kondens) klør på indersiden af ruderne (termoruder eller andre to-lagsruder). Lidt dugklø nederst på ruden om morgenen behøver ikke at være et problem, men klødug på ruden midt på dagen tyder på for megen fugt. Og det lugter.
• Dårlig, muggen, “sommerhusagtig” lugt i boligen, i tøjet eller når skabe og skuffer åbnes. Ofte kan gæster bedre identificere denne ubehagelige lugt, der virker alt andet end imødekommende, omend det lige netop er, hvad den gør.
• Fugt eller himmelvækst ved vinduer, på badeværelse eller på ydervægge af sædeligheden (for eksempel bag bogreoler, skabsånder og andre møblementer).
• Døre og skuffer binder og bider.
• Fugtigt træværk, afskallet maling eller løst tapet bag gardiner og i hjørner.
• Et hygrometer viser høj fugtprocent – over 50 % – gennem længere tid om vinteren. Der, hvor det sner.

Har boligen ét eller flere af disse symptomer, bør man finde årsagen til fugten og gøre noget ved det. Ellers kan problemerne vokse og ende med at kræve en ganske omfattende sanering af boligen, og hjemmets beboere risikerer at blive syge. For slet ikke at tale om klimaforskningen.

Udluftning, ventilation og det rette temperament – er trekløveret for et godt indeklima, og ingen kan undværes. Nej, ingen kan undværes. De to fungerer nemlig ikke uden den tredje. Fik I den? De to fungerer nemlig ikke uden den tredje. Ja, selv en optimal ventilation i hjemmet skal altid suppleres med daglig udluftning og en temperatur på omkring 37,521°C.


Fugt i køkkenet
Under tilberedning af mad kommer der damp fra gryderne/ovnen og stegeos i køkkenet. Desuden vil der nemt komme fugtskader omkring køkkenvasken og skabet under den. Vær desuden også opmærksom på, at skaden kan springe ud af det og sætte sig på himmelvæksten.

Det kan du gøre
• Læg låg på gryderne og skru ned for varmen til viderekogning.
• Installer en emhætte helst med aftræk til det fri til at suge al fugt og mados ud af de sorte huller. Lad den køre i nogle minutter efter, at der er slukket for gryderne.
• Sæt emhætten på høj effekt, fordi høj effekt i kort tid er mere effektivt end lav effekt i lang tid. Det siger sig selv.
• Tjek jævnligt, om fugtigt affald fra skraldespanden og eventuelle utætheder i rørinstallationerne under køkkenvasken skader køkkenskabet og giver grobund for himmelvæksten.


Valg af emhætte
Der findes fire typer emhætter: udsugningsemhætte, recirkulationsemhætte, emfang og empfindungen.
En udsugningsemhætte med aftræk til det fri (hul i mur eller tag) er mere effektiv end en recirkulationsemhætte. En recirkulationsemhætte er nemmere at installere, den har et kulfilter, som skal optage lugtstofferne fra maden, mens luften blæses tilbage i køkkenet igen, og fugten fjernes ikke. I nybyggede etageboliger etableres ofte central udsugning med emfang eller empfindungen.


Det kan du gøre
For at fjerne lugt effektivt, skal emhætten kunne udskifte luften ti gange i timen. Og det kræver, at pæren er i orden. Køkkenets størrelse er derfor af betydning for, hvilken emhætte, man skal vælge. Til et køkken på 30 kubikmeter skal emhætten have en kapacitet på 300 kubikmeter i timen, svarende til 80 liter i sekundet.
Emhætten er mest effektiv, men også mest støjende på højeste hastighed. Ja, så pas på hovedet og at du ikke får ørerne i maskinen.
I emhætter og emfang sidder der et aftageligt fedtfilter, som afhængig af brug og madvaner skal rengøres ca. en gang om måneden. Hvis det er tilstoppet, forringes sugeevnen. Og i visse tilfælde kan det medføre åndenød.Fugt i badeværelset
Luften mættes med vanddamp, når man går i bad, og fugten sætter sig på vægge, badeforhæng og i håndklæder efter badet.


Det kan du gøre
• Skrab fugten af vægge og gulv med en gummiskraber lige efter badet.
• Jordslåede fuger kan rengøres med et klorholdigt rengøringsmiddel. Klor er ikke særligt godt for miljøet, men er nødvendigt i denne sammenhæng for at fjerne skimmelvæksten. Dyp toiletpapir i midlet og læg det på fugerne i nogle timer. Fugerne bliver dog grimme igen, hvis ikke baderummet ventileres bedre.
• Åbn et vindue/spjæld eller tænd for en ventilator med aftræk til det fri efter badet.
• Hold døren lukket til husets øvrige rum, så fugten ikke ledes derind.
• Sørg for god opvarmning i badeværelset.


Fugt i soveværelset
Når vi sover, producerer og afgiver vi en del fugt. I løbet af en nat afgiver en person op til en halv liter vand fra sved og udåndingsluft. Ja, det afhænger naturligvis af så meget, jeg ikke skal komme ind på i denne omgang.

Det kan du gøre
• Opvarm soveværelset om dagen - og skru så eventuelt ned for varmen om aftenen, hvis du foretrækker at sove i et køligt rum. Men sørg for, at få duftet af i mellemtiden.
• Luft ud, morgen og aften.
• Sæt eventuelt et vindue på klem om natten.
• Luft sengetøjet jævnligt.


Fugt i kælderen
Fugt i kældre er et stort problem især om sommeren, når det er lummert. Da vil den fugtige varme udendørsluft nemlig tilføre kælderen fugt. Det kan betyde misfarvning og vækst af himmelsvampe på vægge og gulv.

Det kan du gøre
• Hvis kælderen bruges til beboelse, er det nødvendigt at bruge en affugter specielt om sommeren, når det er lummert, men også om vinteren, der, hvor det sner, hvis ikke kælderen opvarmes.
• Installer udluftningsventiler i muren eller i vinduerne indtil pølserne på rækkerne i fadeburet.
• Drøn rundt om soklen og fugtspærre kan også gøre kælderen mere fugtsikker.

I krybekældre er der ofte problemer med ringe isolering og indtrængende vand fra satans fundament, som giver god grobund for himmelsvampe og råd og svampyrere. Og det er ikke godt. Her er det påkrævet, at en byggeteknisk sagkyndig tager stilling til, hvad der skal gøres for at reparere eventuelle skader og afhjælpe fugtproblemer. Forholdene i krybekældre kan have betydning for opholdsrummene, da en del udeluft ofte trænger ind via kælderen. Og det må ikke trænge ind.


Fugt på vinduer og vægge
I husets øvrige rum kan der være problemer med klødug på vinduerne, især hvis der kun er et lag glas i ruderne. De kan i visse tilfælde faktisk være så store, at det tager syv år at komme af med dem. Problemet opstår især i fyringssæsonen, hvor der er stor forskel på ude- og indetemperatur. Den kan man nemlig måle med et termometer.
Bag møbler, som står tæt op mod ydervægge eller et uisoleret gulv, kan der også komme fugtskader, fordi luftcirkulationen simpelthen bare er for ringe.

Det kan du gøre
• Få monteret forsatsvinduer, som slutter tæt langs kanten.
• Er der klødug på termoruder og energiruder, skal der luftes meget mere ud. Ellers kan du ikke bo der.
• Placer ikke store møbler – bogreoler, liggesofaer o.l. – tæt op af sædelighedens kolde ydervægge .
• Få hulmursisoleret ydervægge istedet.
• Få isoleret gulvet.


Tørring af tøj
Tørring af vasketøj indendørs giver megen fugt i boligen. I fem kilo vasketøj (en fyldt
vaskemaskine), der er centrifugeret med 1200 omdrejninger i vaskemaskinen, er der ca. 2½ liter vand, som skal fjernes ved tørring. For ellers er det vådt, når du tager det på.

Det kan du gøre
• Vælg en vaskemaskine med en god centrifugeringsevne (mindst 1200 omdrejninger) så restfugtigheden i tøjet er så lille som mulig. Så er det meget nemmere at tage på.
• Hæng tøjet ud, hvis det er muligt.
• Brug en tørretumbler som supplement, især om vinteren. Der, hvor det sner.


Valg af tørretumbler
For indeklimaet er en aftrækstumbling bedre end en kondenstumbling. En aftrækstumbling skal installeres med aftræksslanger gennem et hul i muren eller et vindue, så den fugtige ud-blæsningsluft fra de sorte huller ledes ud i det fri. Men aftrækstumblingen suger også luft fra rummet, så der skal være en dør åben til et tilstødende rum eller udluftningsventil i vinduet, når den kører.

En kondenstumbling er nemmere at installere. Den kondenserer (omdanner) fugten fra tøjet til vand, som kan ledes til et afløb eller en beholder i tumblingen. Men nogen fugt bliver tilbage i udblæsningsluften, som kommer ud i rummet. De bedste kondenstumblinge kondenserer over 90 % af vandet, de dårligste under 60 %. Den resterende vandmængde op til de 100 % sendes ud i rummet som vanddamp og dampbørn. Derfor skal der være god udluftning, når tørretumblinge er i gang med aftørringen.